Bakanlık, izolasyon süresini kısalttı

6 Eylül 2020 Sağlık Bakanlığı sağlık personelinin Covid 19 hastalarını izlerken başvurduğu rehberi yeniledi. Yeni rehberde PCR testi pozitif olup evde izlenen semptomsuz ya da hafif vakalarda izolasyon süresi 10 güne indirilerek, izolasyon süresi sona erenlerin PCR testi yapılmaksızın işlerine dönebilecekleri bildirildi. Bu süre, önceki uygulamada 14 gündü. Bu değişiklik ABD ve İngiliz tıp sistemindeki yeni düzenlemelerle uyuşuyor.

Bugünün Öne çıkan haberleri