Kaz Dağları’ndaki maden projesini mahkeme durdurdu

14 Aralık 2022   Cengiz Holding’in Kazdağları’nda yapmayı planladığı maden tesisine karşı açılan üç ayrı davada kararlar açıklandı. Mahkeme projenin iptaline karar verdi. Halilağa Bakır Ocağı Kapasite artışı, Cevher Zenginleştirmesi Tesisi ve Atık Depolama Tesisi projelerinin ÇED olumlu kararının uygun olmadığı belirtildi. Gerekçede “Arkeoloji biliminin bağlayıcılığı açısından; sürdürülebilir çevrenin korunması ile bakır cevheri ihtiyacı karşılaştırıldığında, üstün kamu yararının sürdürülebilir soyut ve somut kültürel miras, yaşam ve çevre hakkı olduğu” ifadeleri yer aldı.

Bugünün Öne çıkan haberleri