İsrail’deki kazıda Salome’nin mezarı ve oraya hacca gelenlerden kalma eşya bulundu

21 Aralık 2022   Hristiyan Doğu Ortodoks kilisesi inancında, Hazreti İsa’nın doğumuna yardımcı olan insan olarak bilinen ‘Salome’nin mezarı bir arkeolojik kazıda bulundu. Bir mağaradaki mezar yerinin uzun süre Hac amacıyla kullanıldığına dair çok sayıda delil de ortaya çıktı. Bizans döneminde ve İslamın ilk dönemlerinde buraya gelen ziyaretçilerin bıraktığı şeyler de bulundu. Kudüs’ün Batısındaki bu mağara 1980’lerde soygun yapmak isteyen defineciler tarafından bulunmuş, daha sonra burada kazılar başlamıştı. Kazılarda en sonunda Roma dönemine tarihlenen bir mezar bölümü de bulundu. Duvarlardaki Yunanca ve Aramice yazılardan burada Salome’nin gömülü olduğu da anlaşıldı. Salome’nin adı Doğu Ortodoks Kiliselerinin kullandığı İncil’de geçiyor ve Salome bu sebeple kutsal kabul ediliyor. Ama Batı kiliselerinin kullandığı İncillerde bu bölüm yer almıyor. Mezarda bulunan bazı hatıra eşya, burada bir hatıralık dükkan bulunduğu izlenimi veriyor. Bu dükkan bölümü 9. yüzyıla, yani Müslümanlar’ın Kudüs’ü fethinden 200 yıl sonrasına tarihlendi. Mezar yerinde Arapça yazılar da bulundu.

Bugünün Öne çıkan haberleri