Araştırma: İstanbul’da yaşayanların yüzde 80’i kıt kanaat geçiniyor

18 Ocak 2023   İstanbul Planlama Ajansı tarafından gerçekleştirilen İstanbul Barometresi’nin yıllık sonuçlarına göre, yıl boyunca maddi yetersizliklerden dolayı normal şartlarda tükettiği gıdalara erişemeyenlerin oranı yüzde 60’ın altına inmedi. Her beş katılımcıdan üçü yeterli gıdaya ulaşamadığı için porsiyonlarını küçülttüğünü belirtirken, bu oranın en yüksek olduğu ayın kasım olduğu görüldü. Araştırmaya göre İstanbul’da yaşayanların yüzde 80’i ya hiç ya da kıt kanaat geçindiğini belirtirken, ekonomik sorunlar nisan ayında her beş İstanbulludan dördünün ev içi gündemi olarak zirveye ulaştı. Ocak 2022’de ekonomik sorunlar, her iki İstanbulludan birinin gündemiyken faturalara gelen zamlar ve yüksek enflasyonun da etkisiyle Nisan ayında evdeki gündemin ekonomik sorunlar olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 80.4’e çıktı. Araştırma’nın Türkiye ile ilgili sonucunda ise 2022 yılında vatandaşın ana gündeminin fatura ve gıda ürünlerine yapılan zamlar ile yüksek enflasyonun olması öne çıktı. İstanbulluların 2022 yılı içinde aylık borçluluk durumları incelendiğinde en yüksek oranda borç alınan ayların mayıs ve temmuz ayları olduğu görüldü. Alt sosyoekonomik statüye sahip dört katılımcıdan biri işten çıkarılmaktan korktuğunu belirtti. Katılımcıların kaygı durumları incelendiğinde genel ortalamanın 7.4 olduğu görüldü. Katılımcıların sosyoekonomik seviyesi düştükçe işten çıkarılma korkusunda artış görüldü. İş arayan katılımcıların kaygı seviyesinin ise 8.2 olduğu görüldü.

Bugünün Öne çıkan haberleri