AÇIK RIZA METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”)
UYARINCA KİŞİSELVERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA
10HABER HABER AJANSI VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ AÇIK RIZA METNİ
10HABER HABER AJANSI VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ (“10HABER” veya “Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında istisnaya tabi olan hallerin haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz;
Kanun ile düzenlenmiş olan ilgili hükümlerde belirtildiği üzere işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı olarak sınırlı ve ölçülü bir şekilde,
Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle olmak üzere doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kişisel verilerinizin kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, Kanun’da düzenlendiği üzere bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurumları ile kuruluşları ile paylaşılacağını ve Kanun’un öngördüğü şartlarda, iş bu metinde aşağıda bahsedilen amaçlar dahilinde yurtiçinde veya yurt dışında bulunan 10HABER’in hissedarlarına, iş ortaklarına, tedarikçilerine ve/veya üçüncü kişilere “10HABER” tarafından aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kanun’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.
Aşağıda belirtilen amaçlar esas alınarak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kişisel verileriniz; siparişlerinizi almak, ürün ve hizmetlerimizi sunmak, ödemelerinizi gerçekleştirmek, siparişleriniz, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçmek, bilgilerinizi güncellemek, üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, 3. şahısların teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak, yayınlar göndermek, elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak, sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak, yeni içerikler hakkında bilgi vermek vb. hizmetler için Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme koşulları çerçevesinde işlenebilecektir.
Ayrıca, www.10Haber.net internet sitesi üzerinden üyelik sürecinizi tamamlamanızı takiben, adınız soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, tercihleriniz, yorumlarınız, internet sitesi üyelik sistemi ile ilgili konularda sizinle iletişim kurulmasının gerekmesi halinde size ulaşılabilmesi, gerçekleştirilen üyeliğe yönelik doğrulamanın yapılabilmesi, sunulan hizmet ve ürünlerle ilgili olarak bilgilendirmenin sağlanabilmesi, tercihlerinize göre hizmet sunulabilmesi, yorumlarınıza göre iyileştirme yapılabilmesi, tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermeniz halinde elektronik posta kanalıyla reklam ve tanıtıcı içeriklerinin gönderilebilmesi, ilgi ve beğenilerinize uygun olan ürünlere ait indirim ve kampanyaların tarafınıza iletilebilmesi vb. amaçlarla da kişisel verileriniz işlenebilecektir.
Veri Sorumlusu’nun Kimliği ve İletişim Bilgileri
10HABER’in müşterilerinden elde edilen kişisel veriler bakımından Kanun ve ilgili düzenlemeler uyarınca “veri sorumlusu” sıfatına haiz olan 10HABER’e ait kimlik ve iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.
Şirket : 10 HABER HABER AJANSI VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
Adres : Evliya Çelebi Mah.Meşrutiyet Cad. Ersoy Han No:102 D.10 BEYOĞLU-İSTANBUL
Telefon: 0212 579 10 10
E-Posta: [email protected]
İşbu Müşteri Açık Rıza Metni’nde yer alan hususlarla alakalı olarak açık rıza vermiş olduğum kişisel verilerimin, yukarıda açıklanmış olan amaçlarla işlenmesine ve yukarıda belirtilmiş olan kişilere aktarılmasına hiçbir etki altında kalmadan, Müşteri Aydınlatma Metni’ni de okuyarak açık rıza veriyorum.