İPTAL VE İADE POLİTİKASI

İPTAL VE İADE POLİTİKASI

İşbu İptal ve İade Politikası (“Politika”), 10HABER HABER AJANSI VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ (“10 Haber”) olarak, https://10haber.net/ URL adresini (“Web Sitesi”) ziyaret eden, kullanan, üye olan, erişen, yorum, bilgi, görüntü, video, resim, fotoğraf gibi içerik gönderen gerçek ve tüzel kişiler olmak üzere tüm kişilere (“Kullanıcı”) sunduğumuz ürün ve hizmetlere yönelik iptal ve iade koşullarını içermektedir.

1) İşbu Politika, Mesafeli Satış ve Abonelik Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) ayrılmaz bir parçası olup; Sözleşme’de yer alan tanımlar Politika’da da geçerlidir.

2) Website üzerinden ürünlerimizi/hizmetlerimizi satın aldığınız takdirde, size sunulan Mesafeli Satış ve Abonelik Sözleşmesi’ni kabul etmiş sayılırsınız.

3) Satın aldığınız ürün/hizmet bedelini ödemezseniz veya tarafınızca yapılan ödeme herhangi bir nedenle banka veya finans kuruluşları tarafından iptal edilirse, 10 Haber ifa yükümlülüğünden kurtulur ve ürünlerimize/hizmetlerimize erişiminiz askıya alınabilir.

4) Mesafeli Satış ve Abonelik Sözleşmesi’ni onaylanarak, ürün/hizmeti satın alma tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde Websitesi üzerinden cayma bildirimini 10 Haber’e bildirmek kaydıyla Sözleşme’den cayma ve aboneliğini iptal ettirme hakkınız mevcuttur. Bu durumda tarafınızca söz konusu satın alma için yapılan ödemeler 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir kesinti yapılmaksızın size iade edilecektir. 14 (on dört) günlük cayma süresi dolmadan önce sizin, 10 Haber Websitesi’nde yer alan içerikten faydalanmaya başlamanız durumunda, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/1/h hükmünde düzenlenen şartların sağlanması ölçüsünde cayma hakkını kullanamayacaksınız.
Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’in Madde 15’ci maddesinin (ğ) bendi uyarınca elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde ve aynı maddenin (h) bendi uyarınca cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde Tüketici cayma hakkını kullanamaz. Bu çerçevede Sözleşme’nin Satıcı tarafından hizmetin online olarak sunulduğu ürünlere/hizmetlere ilişkin olarak içerikten faydalanılmaya başlanması halinde Alıcı’nın işbu Sözleşmeye ve ürün/hizmet’in kullanımına ilişkin cayma hakkı bulunmamaktadır.

5) Cayma hakkının kullanılması için Alıcı’nın 14 (on dört) günlük süre içinde Satıcı’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunmanız ve ürünün/hizmetin yukarıda düzenlenen cayma hakkının kullanılmasına imkan vermeyen hükümleri çerçevesinde kullanmamış olmanız şarttır.

Cayma hakkının kullanılabilmesi için ilgili iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar tarafınıza aittir. Masrafları ödememeniz halinde iade tutarından masraflar kesilerek, geri kalan ücret tarafınıza iade edilecektir.

Cayma halinde abonelik kapsamında tarafınıza tanınan ek haklar ve promosyonlar var ise (ör: Blu TV kullanımı) derhal sona erer. Ek hak/promosyon ürünlerden/hizmetlerden işbu abonelik kapsamı dışında bağımsız olarak faydalanmak istemeniz halinde promosyon/ek hak sahibi şirket ile ayrıca anlaşma yapmanız gerekmektedir. Promosyon ve ek haklara ilişkin 10 Haber olarak hiçbir sorumluluğu yoktur.

Cayma hakkının kullanılması nedeniyle 10 Haber tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

6) Süresi bir yıl ve daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tarafınızca istediğiniz zaman feshetme hakkınız mevcuttur.

Süresi bir yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmelerinde 10 Haber tarafından sözleşme koşullarında değişiklik yapılması halinde veya tarafınızın hizmetten yararlanmasına engel olabilecek geçerli bir sebebin varlığı halinde Sözleşme’yi feshedebilrsiniz. Aksi taktirde Sözleşme’yi feshetme imkanınız yoktur. Sözleşme’yi haksız sebeple feshetmeniz halinde, herhangi bir ücret iadesine hak kazanmadığınızı hatırlatmak isteriz.

Sözleşme’nin feshedilmesi için 10 Haber’e iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunmanız gerekmektedir. Fesih hakkının kullanılabilmesi için ilgili iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

10HABER HABER AJANSI VE YAYINCILIK A.Ş.
EVLİYA ÇELEBİ MAH.MEŞRUTİYET CAD. ERSOY HAN NO:102 D.10 BEYOĞLU-İSTANBUL
TELEFON: 0212 579 10 10
E-POSTA: [email protected]

Mevzuatta Kullanıcı lehine olan süreler saklı kalmak kaydıyla, 10 Haber, tüketicinin fesih talebini, bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç yedi gün içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür. 10 Haber fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on beş gün içinde Kullanıcı tarafından ödenmiş olan tutarın geri kalan kısmını iade eder. Taksitli ödemelerde Kullanıcı olarak sizin ve işlem yaptığınız Banka ile olan iç anlaşma hükümleriniz 10 Haber’i bağlamamaktadır.

Sözleşme’nin herhangi bir sebeple feshedilmesi halinde, 10 Haber tarafından size sağlanan tüm indirimlerin iptal edileceğini bildiğinizi ve fesih tarihine göre günlük kullanım fiyatı üzerinden hesaplanan fiyata yapılan indirim oranında son faturaya 10 Haber tarafından bedel yansıtılacağını bildiğinizi işbu Politika’nın imzasıyla kabul etmiş bulunmaktasınız.

Taahhüt kapsamında tahsil edileceği belirlenen bedellerin henüz tahakkuk etmemiş kısmının toplamının, toplam indirim tutarından düşük olması halinde sınır değeri olarak Kullanıcı olarak sizin lehinize olan tutarın esas alınması zorunludur.

Sözleşme’nin feshedilmesiyle beraber size abonelikten ötürü sağlanan ek ürün/hizmet veya promosyon ürün/hizmetlerden faydalanamayacağınızı ve ilgili ürün/hizmetten faydalanma hakkınızın derhal sonlandırılacağını işbu Politika’nın imzası ile kabul ve beyan etmektesiniz.

7) 10 Haber, kendi takdirine bağlı olarak ve herhangi bir tazminata veya ön bildirime tabi olmadan, Deneme Üyesine ücretsiz olarak sunduğu demo Ürününü/Hizmetini Kullanıcı’ya sunmayı her zaman durdurabilecek, askıya alabilecek ve iptal edebilecektir.

8) Açık onayınız olmadan ilave ödeme yükümlülüğü doğuran seçeneklerin kendiliğinden seçili olarak sunulmuş olmasından dolayı ödeme yapmış iseniz bu ödemeler 10 Haber tarafından iade edilecektir.

9) Sözleşme’de tanımlanan “Mücbir Sebepler”in varlığı sebebiyle, 10 Haber’in borcunu ifa edememesinden dolayı size karşı herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır. 10 Haber, işbu Sözleşme’den doğan ifasının imkansızlaşması halinde durumun öğrenilmesinden itibaren üç gün içinde yazılı olarak veya e-posta, SMS, internet gibi elektronik ortam üzerinden size bilgi vermekle yükümlüdür.

10) 10 Haber, işbu Politika uyarınca yapacağı bildirimleri aşağıdaki iletişim adreslerinden ve aşağıdaki unvan adı altında yapacaktır:

UNVAN:10HABER HABER AJANSI VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
İLETİŞİM ADRESLERİ:EVLİYA ÇELEBİ MAH.MEŞRUTİYET CAD. ERSOY HAN NO:102 D.10 BEYOĞLU-İSTANBUL