10Haber yazdı, MEB ‘Milletlerarası Okullar’ için önlem aldı: İzni yoksa kapatın

10Haber'in gündeme getirdiği Milletlerarası Okullar'la ilgili MEB harekete geçti. Bakan Yusuf Tekin imzasıyla gönderilen genelgede mevzuata uymayan ve ruhsatsız olan resmi, özel ya da gönüllü her türlü kuruluşun kapatılacağının altı çizildi.

Gündem 19 Temmuz 2023
Bu haber 11 ay önce yayınlandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen yazıda, ilgili kanuni düzenlemelerle Türkiye’deki eğitim ve öğretim faaliyetlerinin devletin gözetim ve denetimi altında yürütüldüğü, resmi, özel ya da gönüllü her türlü kuruluşun eğitimle ilgili faaliyetlerinin bakanlığın denetimine tabi olduğu vurgulandı.
10Haber’in Milletlerarası Okullar’la ilgili yaptığı haber sonrası bu genelgenin gönderilmesi dikkat çekti. Milli Eğitim Bakanlığı kaynakları  genelgenin yazılmasının altında yatan gerekçenin uzun bir süredir özel eğitim kursları ve Milletlerarası Okullar’la ilgili gelen şikayetler olduğunu söyledi.

Sayıları çığ gibi arttı: Milletlerarası Okullar'da ne yapılıyorSayıları çığ gibi arttı: Milletlerarası Okullar’da ne yapılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı’na yeni atanan Yusuf Tekin’in Türkiye’de sayısı anormal şekilde artan Milletlerarası Okullar konusuyla yakından ilgileneceğini 10Haber duyurmuştu.
Yazıda, her türlü eğitim ve öğretim faaliyetinin Milli Eğitim Bakanlığı’nın iznine ve denetimine tabi olduğu halde bazı işyerlerinin gerekli izinleri almadan eğitim öğretim faaliyeti yürüttüğü yönündeki bilgilerin bakanlığa ulaştığı belirtildi.

İlgili kanunda, “uygun şekilde kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmeyen yerleri kuran veya işletenlere brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası uygulanacağı” ve “bu yerlerin valiliklerce kapatılacağı yönünde” hüküm bulunduğu hatırlatılan yazıda, eğitim merkezi, eğitim danışmanlığı, kariyer rehberliği, eğitim koçluğu, koçluk merkezi, ödev evi/merkezi, test evi, eğitim rehberliği, öğrenci apartı, dil konuşma bozuklukları merkezi, konuşma terapisi, kekemelik tedavisi, etüt merkezi, matematik kulübü gibi adlar altında veya herhangi bir ad belirtilmeden bakanlık uhdesinde bulunan faaliyetlerin yürütüldüğünün tespit edilmesi halinde, ilgili kanuni düzenleme gereği bu yerleri kuran veya işletenlere idari para cezası verileceği ve bu faaliyetleri yürütmelerine hiçbir şekilde müsaade edilmeyeceği bildirildi.

Ruhsatları iptal edilecek

Bu kapsamda, mülki idare amirlerince görevlendirilen milli eğitim müdürlüğü, ilgili belediye başkanlığı, defterdarlık, SGK il müdürlüğü, il özel idaresi, emniyet müdürlüğü ve mülki idare amirinin uygun gördüğü diğer kurumlardan yetkililerin katılımıyla oluşturulan izleme ve koordinasyon komisyonlarının çalışmalarına devam edeceği belirtildi. Bakanlığın yazısında, aynı yetkili idareler ile milli eğitim müdürlüklerince, ruhsat verilen işyerlerinde, verilen ruhsata aykırı eğitim veya öğrenci barınma faaliyetlerinin yürütüldüğünün tespiti halinde ise ivedilikle yasal işlem yapılacağı, gerektiğinde bu yerlerin kapatılacağı, ruhsatlarının iptal edileceği uyarısı yapıldı.

10Haber bültenine üye olun, gündem özeti her sabah mailinize gelsin.