Kapasite kullanım oranı geriledi ama reel kesimin geleceğe güveni var

Merkez Bankası anketine göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı martta geçen aya göre 1,7 puan azalarak yüzde 73,5 seviyesine geriledi. Gelecek 3 aya ilişkin beklentileri gösteren reel kesim güven endeksi ise 2,8 puan artarak 105,2'ye yükseldi.

Ekonomi 28 Mart 2023
Bu haber 1 yıl önce yayınlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) gerçekleştirdiği imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1727 iş yerinin yanıtladığı mart ayı İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı martta geçen aya kıyasla 1,7 puan azalarak yüzde 73,5’e indi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 1,5 puan azalışla yüzde 74,2 oldu.

TCMB’nin gelecek 3 aya ilişkin yaptığı ankete göre ise reel kesim güven endeksi (RKGE) geçen aya göre 2,8 puan yükselerek 105,2’ye çıktı. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) ise 1,7 puan yükselişle 104,1’e çıktı.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki üretim hacmi, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, gelecek 3 aydaki toplam istihdam ve son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler ise endeksi azalış yönünde etkiledi.

Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre güçlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya göre zayıfladı.

Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir bir önceki aya göre güçlendi. Gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler bir önceki aya göre güçlenirken, gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler ise bir önceki aya göre zayıfladı.

Güven endeksi hizmet sektöründe yükseldi, perakende ticaret ve inşaatta düştü

Bu arada Türkiye İstatistik Kurumu da mart ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi martta aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 1,1 artarken, perakende ticaret sektöründe yüzde 4,4 ve inşaat sektöründe yüzde 1,5 azaldı. Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi şubatta 115,5 iken martta 116,8 değerini aldı. Hizmet sektöründe geçen aya göre, son 3 aylık dönemde iş durumu yüzde 1,4, son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 2,1 düşerken, gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 7 arttı. Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi şubatta 123,1 iken bu ay 117,7’ye geriledi. Perakende ticaret sektörü güven endeksinde geçen aya göre mevcut mal stok seviyesi yüzde 0,5, son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 8, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 3,3 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi geçen ay 89,8 iken bu ay 88,5 oldu. İnşaat sektöründe geçen aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyinde yüzde 0,6 artış olurken gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisinde ise yüzde 3,3’lük düşüş kaydedildi.

Sanayide kapasite kullanımı ocakta yüzde 75.3 oldu

ÜFE beklentisi yüzde 70,4’e geriledi

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler ile son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir ve gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de zayıfladı. Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 4,4 puan azalarak yüzde 70,4 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 9,5’e yükselirken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 75,4’e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 15,1’e geriledi.

 

10Haber bültenine üye olun, gündem özeti her sabah mailinize gelsin.