Gündem 25 Eylül 2023
Bu haber 2 ay önce yayınlandı

Sayıştay yakaladı: YÖK, bilimsel araştırmaları salmış çayıra

Sayıştay'ın 2022 raporunda, YÖK'ün Yükseköğretim Bilişim Sistemi'nin denetlenmediği ve bilimsel araştırma projelerinin bu sisteme yüklenmediği tespit edildi.

  • 10Haber news

Yükseköğretim Kurumu (YÖK), bilimsel araştırmalarla ilgili 2020 yılında bir düzenleme yaptı.

“YÖK’ten bilimsel araştırmanın önünü açacak yeni düzenleme” başlığıyla duyurulan yönetmelik değişikliğiyle hem projeler hem de bu projelere yönelik kaynak aktarımının nasıl denetleneceği aktarıldı.

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ve kaynak aktarımı desteklerine ilişkin bilgiler YÖKSİS’e girilecekti.

YÖKSİS’e veri girişlerinin belirlenen zamanlarda yapılmasını takip etme görevi ve sorumluluğu, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörüne ait olacaktı.

3 yıl önce açıklanan yönetmelik değişikliğiyle bilimsel araştırma projeleri ve bunlara ayrılan kaynak aktarımının “sağlıklı” takibinin yapılabileceği söylenmişti.

Sayıştay’ın 2022 raporunda, YÖK’ün Yükseköğretim Bilişim Sistemi’nin denetlenmediği ve bilimsel araştırma projelerinin bu sisteme yüklenmediği tespit edildi.

Bu da oldu, Sayıştay'ın DSİ raporunda ortaya çıktı: BarajkonduBu da oldu, Sayıştay’ın DSİ raporunda ortaya çıktı: Barajkondu

‘YÖKSİS’İ takip edecek birim yok’

Sayıştay’ın raporunda, “Yükseköğretim Kurumları tarafından yürütülen Bilimsel Araştırma Projelerine (BAP) ait birçok verinin Yükseköğretim Bilişim Sistemi (YÖKSİS) nezdinde bulunmadığı ve bu verilerin görevli bir birim tarafından takip edilmediği görülmüştür” denildi.

Sayıştay’ın YÖK incelemesinde, hem bilimsel araştırma projelerinin hem de aktarılan kaynağın nasıl başıboş bırakıldığı şöyle aktarıldı:

“Yapılan inceleme neticesinde bazı yükseköğretim kurumlarının yürütmüş olduğu bilimsel araştırma projelerini veya anılan projelere ait verileri YÖKSİS’e yüklemediği tespit edilmiştir. Ayrıca YÖK nezdinde YÖKSİS aracılığıyla bu projeleri takip edecek bir birim bulunmamaktadır.

Başkanlık, 26.09.2018 tarihli ve E.72956 sayılı yazı ile Yükseköğretim Kurumlarından Bilimsel Araştırma Projeleri ile ilgili özet bilgilerin sisteme girilmesi ve bilgi verilmesi talep edilmesine rağmen Başkanlık bünyesinde bilimsel araştırma projelerini takip edecek birimin olmadığını ifade etmiştir.

Sonuç itibariyle yükseköğretim kurumları arasında koordinasyon görevi bulunan YÖK nezdinde YÖKSİS aracılığıyla bilimsel araştırma projelerini takip edecek birimin oluşturulması ve anılan mevzuat hükmü gereğince yükseköğretim kurumlarından istenilen verilerin sisteme yüklenmesi sağlanmalıdır.”

YÖK’ten yurt dışını düşünenlere ‘şartsız denklik, sınavsız üniversite’ uyarısıYÖK’ten yurt dışını düşünenlere ‘şartsız denklik, sınavsız üniversite’ uyarısı