Ekonomi 22 Kasım 2023

2022’yi üçe katladı: 64,3 milyar liralık halka arz

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, bu yıl 20 Kasım itibarıyla 46 şirketin ilk halka arzının toplam büyüklüğünün 64,3 milyar lira seviyesine ulaştığını bildirdi. Böylece halka arzda 2022'ye göre yüzde 197,6 artış yaşandı.

2022’nin tamamında 40 şirket 19.3 milyar lira, 2021’de 52 şirket 21.6 milyar lira büyüklüğünde halka arz yapmıştı.

Bu yıl tarihi zirvelere yükselen Borsa İstanbul’da yılbaşından bu yana 46 şirketin ilk halka arzının toplam büyüklüğü 64,3 milyar lira seviyesine ulaştı. Böylece tarihin en yüksek halka arz büyüklüğüne ulaşılmış oldu. 2022’nin tamamında 40 şirket 19.3 milyar lira, 2021’de 52 şirket 21.6 milyar lira büyüklüğünde halka arz yapmıştı.
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından düzenlenen 15. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi’nde konuşan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, dünyada halka arzların hem sayı hem de büyüklük olarak azalırken, Türkiye’de, 2022 yılındaki yüksek halka arz performansının 2023 yılında da devam ettiğini söyledi. Gönül, ”Verilere baktığımızda geçen yıl ilk halka arzlardan 19,3 milyar TL fon toplanmışken, bu yıl 20 Kasım itibarıyla 46 şirketin ilk halka arzının toplam büyüklüğü 64,3 milyar TL seviyesine ulaştı. Önümüzdeki dönemde halka arzlara olan talebin bu trende benzer şekilde devam edeceğini öngörüyoruz” diye konuştu.

SPK Başkanı: 100'e yakın halka arz başvurusu oldu, bu yılı 50'yle bitiririzSPK Başkanı: 100’e yakın halka arz başvurusu oldu, bu yılı 50’yle bitiririz

Euro bölgesindeki zayıflık Türkiye’ye yönlendiriyor

”Dünyada devam eden jeopolitik gelişmeler, ana ihracat pazarımız Euro Bölgesi’ndeki ekonomik aktivitede gözlenen zayıflık ve enflasyon, ülkemiz açısından bazı risk unsurları olarak öne çıkmakta. Bu şartlar altında sermaye piyasalarımız ve borsamız, fon arayışındaki şirketler ve getiri arayışındaki yatırımcılar açısından önemli bir alternatif olmaya devam etmekte” dedi.
Halka açılmanın sadece alternatif bir finansman yöntemi, şirketlere fon kaynağı olarak görülmemesi gerektiğini ifade eden Gönül, halka arzla birlikte artan kamuyu aydınlatma, şeffaf olma, raporlama, bağımsız denetim ve benzeri yükümlülüklerin şirketlerin kurumsallaşma süreçlerini hızlandırdığını ve yönetim kalitesini artırdığını vurguladı.

‘Güven, piyasa ekonomisi için kritik bir kaynaktır’

Gönül, güvenin piyasa ekonomisinin işlemesi ve büyümesi için kritik bir kaynak olduğunu dile getirdi. Ticari işlemlerin tamamının güven unsuruna dayandığını aktaran Gönül, sözlerini şöyle sürdürdü:
”Güven, işlem maliyetlerini düşürmekte, yatırımları ve ekonomik büyümeyi desteklemektedir. Dolayısıyla piyasamızdaki büyümenin sürdürülebilir olması açısından, kurumsal yönetim anlayışının yerleşmesinin, piyasalara olan güvenin teminatı olduğunun altını çizmekte yarar görmekteyim. Şirketlerimizin yönetim kurullarının, bağımsız denetim, değerleme, derecelendirme şirketleri, yatırım kuruluşları ve pay sahiplerinin sorumluluklarını yerine getirirken, gösterdikleri performanslar, bu güvenin tesis edilmesinde büyük rol oynamaktadır. Yönetim kurulları ile başlayacak olursak, burada özellikle şirket yönetim kurullarının daha iyi performans gösterebileceği iki alanı vurgulamakta fayda görmekteyim. Bunlar, performans değerlendirmesi ve uygun yönetim kurulu kompozisyonunun oluşturulmasıdır. Yönetim kurulunun performans değerlendirme süreci, daha iyi performans göstermeleri ve paydaşlarının güvenini kazanmaları açısından kritik bir alandır.”

Güvenilir finansal tablolar ve kamuya yapılan açıklamaların sermaye piyasalarında güven oluşturmanın anahtarı olduğunu söyleyen Gönül, yatırımcıların borsada işlem gören şirketlerin sunduğu finansal tabloların ve açıklamaların kalitesine dayanarak kararlar aldığını kaydetti. Gönül, şirketlerin, sermaye piyasalarında güven sağlama sürecinde kritik rolleri ve görevleri dikkate alarak verdikleri hizmetlerin kalitesinin artırılması gerektiğini belirterek, güvenin tesis edilmesinde paydaşların da çok önemli bir fonksiyonu olduğunu ifade etti.

İklim değişikliği iletişimi doğru kurulmalı

Şirketlerin yeni riskler ve fırsatlar yaratan iklim değişikliği meselesini menfaat sahipleri ile nasıl ele aldığının iletişimini doğru bir şekilde kurmasının beklendiğini söyleyen Gönül, şu ifadeleri kullandı: ”Sözünü ettiğim ihtiyaçlar çerçevesinde, kurumsal yönetime ilişkin zorunlu düzenlemeleri etkin biçimde uygulaması, bu uygulamanın kurulumuz tarafından gözetimi, zorunlu olmayan ilkelere dair raporlamaların iyileştirilmesi ve borsa şirketlerinin kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi büyük önem kazanmıştır. Bu amaçla, özellikle kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik raporlaması konusunda geçtiğimiz dönemlerde oldukça temel düzenlemeler yapıldı.”

Gönül, SPK’nın diğer konularda olduğu gibi kurumsal yönetim konusunda da uluslararası gelişmeleri yakından takip ettiğini ve Türkiye’deki uygulamalarını teşvik etmeye yönelik düzenlemeler yaptığını belirtti. Bu konuda şirketlerin uygulamalarının gözetimini gerçekleştirmesi gerektiğini vurgulayan Gönül, ”Burada borsada işlem gören şirketlerin önemli bir kısmının, kurumsal yönetimi ciddi olarak ele aldığını ve bu konuda şirketlerimizin genel olarak her yıl daha iyiye gittiklerini görmekten büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim’ diye konuştu.
Gönül, tüm taraflar olarak kurumsal yönetim standartlarının yükseltilmesi ve güvenin güçlendirilmesine yönelik çabaların devam etmesi gerektiğini dile getirerek, ”Ülkemiz sermaye piyasalarının en iyi örneklerle kıyaslanabilir hale gelmesini ve bu amaçla sürekli iyileştirme arayışında olmamız gereğini bir kez daha yineliyorum” şeklinde konuştu.

SPK'den 3 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararıSPK’den 3 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı