Turkcell dava açtı kazandı, artık numara taşımada GSM şirketinin izni şart

Anayasa Mahkemesi, Türkcell’in başvurusuyla ilgili kararında 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538 ve 539'la başlayan telefon numaralarının mülkiyetinin şirkete ait olduğuna karar verdi. Başka operatöre numara taşımak isteyen için Türkcell'in izni gerekecek.

Ekonomi 21 Nisan 2023
Bu haber 11 ay önce yayınlandı
Anayasa Mahkemesi tahsis edilmiş numaraların GSM şirketinin mülkiyetinde olduğunu belirtti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Turkcell’in kendi şirketlerine tahsis edilen numaraların yönetmelikle başka operatörlere taşınmasına imkan tanınmasına yaptığı itirazda mülkiyet hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Bu kararla, tahsis edilen numaraların değiştirilmeden başka bir operatöre taşınması için mülkiyet hakkına sahip eski operatörün izni gerekecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Ulaştırma Bakanlığı ile 1998’de 25 yıllık imtiyaz sözleşmesi imzalayan ve bunu ardından 2029’a kadar uzatan Turkcell’e, ulusal numaralandırma planında yer alan 530 ile 539 arasındaki alan kodları tahsis edildi. Turkcell faaliyetlerine devam ederken 2007’de Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, cep telefonu kullanıcılarına numaralarını değiştirmeden hizmet aldıkları işletmeciyi değiştirme imkanı sağlandı.

GSM şirketleri depremzedelerin borcunu silerse vergiden düşebilecekGSM şirketleri depremzedelerin borcunu silerse vergiden düşebilecek

Danıştay 13. Dairesi’nden ret kararı

Yönetmeliğin, kendilerine tahsis edilen sınırlı sayıdaki numaraları kullanma hakkını kısıtladığını, durumun haksız rekabet doğurduğunu ileri süren Turkcell, yürütmenin durdurulması için Danıştay’a dava açtı. Danıştay 13. Dairesi ise davanın reddine karar verdi. Daire kararının kesinleşmesinin ardından şirket, hak ihlali iddiasıyla Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yaptı. Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, Anayasa’nın 35’inci maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ve ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması adına yeniden yargılama yapılmak üzere kararın Danıştay’a gönderilmesine hükmetti.

‘Mali riskle karşılaşabiliriz’

Anayasa Mahkemesinin kararında, başvurucu şirkete tahsis edilmiş 530 ile 539 arasındaki alan kodlarını 25 yıllığına tekel biçiminde kullanma imtiyazının mülk kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, numara taşıma imkanı tanınmasıyla şirketin mali riskle karşı karşıya kalabileceğini ileri sürdüğü ifade edildi.

Şimdi ne olacak?

Danıştay 13. Dairesi, kendisine gönderilen dosyayı Anayasa Mahkemesi’nin kararında belirtilen “mülkiyet hakkının ihlalinin ortadan kaldırılması” istemine uygun şekilde sonuçlandıracak. Kararın ardından Turkcell’den numara taşımak isteyen aboneler şirketten izin almak zorunda olacaklar. Güleryüz Hukuk Bürosu kurucusu Avukat Tarık Güleryüz numara taşınabilirliği müessesesinin idarece şekli anlamda bir kanuna değil yönetmelik düzenlemesine dayanılarak uygulamaya geçirildiği tespit edildiğinden müdahalenin kanuni dayanağı bulunmadığı gerekçesiyle ihlal kararı verildiğini belirterek şunları söyledi:

“Hak ihlali kararının temel gerekçesi numara taşıma müessesesinin yönetmelikle düzenlenmesidir. Bir başka ifadeyle numara taşıma müessesesinin kanunla düzenlenmesi gerekirken yönetmelikte düzenlenmesi Anayasa Mahkemesi tarafından hukuka aykırı kabul edilmiştir. Bu karar her ne kadar bireysel bir karar olsa da, karar kararın gerekçesi sebebiyle diğer GSM operatörleri için de dolaylı olarak uygulama alanı bulabilir. Bir başka ifadeyle gerek Turkcell gerekse de diğer şirketler numara taşıma taleplerini reddedebilir. Hukuken bu durumun düzelmesi numara taşıma müessesesinin kanunla düzenlenmesiyle mümkündür. Ayrıca bu kararın sadece Turkcell açısından uygulanması ve Turkcell’in numara taşıma taleplerini ret etmesi diğer şirketler açısından dezavantajlı bir durum yaratabilir. Bu dezavantajı durum da diğer şirketler açısından haksız rekabet teşkil edebilir.”

GSM şirketlerine deprem soruşturmasıGSM şirketlerine deprem soruşturması

10Haber bültenine üye olun, gündem özeti her sabah mailinize gelsin.