İşte Beşiktaş’ın yeni anayasası… Kurullar aynı kaldı

Yeni Spor Kanunu nedeniyle Beşiktaş, hazırladığı tüzük değişiklik taslağını yayınladı. Yönetim en çok tartışılan konuda geri adım attı ve kurullara dokunmadı.

Spor 27 Ağustos 2023
Bu haber 8 ay önce yayınlandı
Beşiktaş yönetimi, tüzükte önemli değişiklikler yapıyor.

Beşiktaş, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’na uyum çerçevesinde olağanüstü tüzük tadil kongresi yapacak. Tüzük değişikliği için yapılan çalışmalar sırasında divan, disiplin, denetim, sicil kurullarının yetkilerinin kısıtlanacağına dair camiada tartışmalar yaşandı. Söz konusu kurullar bu nedenle çeşitli toplantılar yaptı. Yönetim Spor Bakanlığı’nın görüşüne de sunduğu tüzük değişikliğinde kurulların görevlerinde bir değişikliğe gidilmedi.

Olağanüstü kongre 10 veya 17 Eylül’de

Kulüpten tüzük değişikliği için yapılan duyuruda “Kulüp organlarının görev ve yetkileri konusunda genel olarak değişiklik yapılmamıştır” denildi. Akatlar Spor Kompleksi’nde 10 Eylül 2023’te yapılması plananan kongre çoğunluk sağlanamazsa 17 Eylül’de gerçekleştirilecek. Yönetimin tüzükte yaptığı değişikliklerse şöyle…

30 bin Beşiktaşlının kişisel verisi çalındı30 bin Beşiktaşlının kişisel verisi çalındı

Dernek adı gidiyor kulüp geliyor: Yeni yasa gereği artık Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’nde ifade değişikliği yapılacak. Artık “dernek” yerine ‘kulüp’ denilecek.

Dönem başlangıç ve bitiş tarihleri değişti: Kulübün hesap dönemi başlangıç ve sonu bir yıllık dönemi kapsayacak şekilde 1 Ocak-31 Aralık tarihinden 1 Haziran-31 Mayıs’a alınacak. Yani borsa şirketinin mali yılı kulüp için de geçerli olacak. Hesap dönemi tarihlerindeki değişikliğe bağlı olarak kulübün idari ve mali genel kurullarının toplanma döneminde de değişikliğe gidilecek. Her yıl Mayıs ayında yapılan söz konusu genel kurul tüzük değişikliği sonrası Kasım veya Aralık ayları içerisinde yapılacak.

Beşiktaş'a Masuaku'dan iyi haber gelmediBeşiktaş’a Masuaku’dan iyi haber gelmedi

Başkan adaylığı noterden olabilecek: Bundan sonra başkan adayı olacaklar noter kanalıyla başvurularını Beşiktaş Divan Başkanlık Kurulu’na iletebilecek.

Üyelikten çıkartmada son karar kongrenin: Üyelikten çıkartılmada son karar artık genel kurulun olacak. Daha önce disiplin kurulunun önerisiyle nihai kararı bir üye kulüpten atılabiliyordu. Ve bu karar için 15 günlük süre tanınıyordu. Ancak artık üyelikten atılması istenen kişiler hakkında son kararı genel kurul verecek. Daha önce itiraz halinde genel kurula gidiliyor ve genel kurulda dosyanın tekrar görüşülmesi adına iadesi söz konusuydu. Ama yeni tüzükle buna son veriliyor. Atılma talebini ya onalayacak ya da bozacak.

Beşiktaş -Pendikspor maçı tekrar edilir mi? İşte yanıtıBeşiktaş -Pendikspor maçı tekrar edilir mi? İşte yanıtı

Kulüpten atılanlara bir seferlik af: Kulübün yönetim organlarında yer alanlar dahil, üyelerin aranan nitelikleri taşımadığı sonradan ortaya çıkarsa, kulüp üyelikleri kendiliğinden sona erecek. Kulüp üyeliği düşenlere af geliyor: Tüzük değişikliğiyle üyeliği düşenelere af da gelecek. Buna göre bir kereye mahsus olmak üzere yıllık aidatını art arda 3 yıl ödemediği için üyeliği düşenler, 1 yıl içerisinde yeniden üyelik başvurusunda bulunabilecek. Yeniden üyeliğe kabul edilenler 1 yıl bekledikten sonra genel kurula katılabilecek.

Temiz kâğıdı şartları ağırlaştı: Genel kurul, yönetim, denetleme, divan, disiplin, seçme ve sicil kurulu üyeliklerine yeni yasanın getirdiği hükümler aynen uygulanacak. Buna göre kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alanlardan, affa uğramış olsa dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene karşı suç işleyenlerin üyelikleri kendiliğinden düşecek. Zimmetten rüşvete, dolandırıcılıktan güveni kötüye kullanmaya, hileli iflastan, nefret ve ayırımcılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarla uyuşturu madde kullanmaya kadar birçok neden de üyelikten düşürülme sebebi olacak. Uluslararası kuruluşlar tarafından son 5 yılda bir defada 1 yıl veya toplam 2 yıl hak mahrumiyeti cezası alanların üyelikleri de kendiliğinden düşmüş sayılacak ve genel kurul dışındaki hiçbir kulüp organında görev yapamayacak.

MHK'nın açıklaması Beşiktaş'ı tatmin etmedi: Maç tekrarı talebi geldiMHK’nın açıklaması Beşiktaş’ı tatmin etmedi: Maç tekrarı talebi geldi

Denetleme değil Denetim olacak: Denetleme Kurulu’nun adı bundan sonra Denetim Kurulu olacak. Yine Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ifadesi de Türkiye Finansal Raporlama Standartları olarak değiştirilecek.

Seçim öncesine mali kurul şartı kalktı: Seçimli Genel Kurul toplantılarının olduğu yıllarda, idari ve mali genel kurulun, seçimli genel kurul tarihinden önceki cumartesi günü yapılmasına dair hüküm tüzükten çıkartılacak. Yeni yasanın kulüplere sunduğu elektronik genel kurul da tüzüğe girecek. Yönetim elektronik genel kurul yapılmasına karar verirse tüzükte genel kurul ilanına dair hükümleri uygulayarak ilan edecek.

PFDK fazla mesaide! Başkanlara ceza, Fenerbahçe'ye uyarı, Beşiktaş'a sevkPFDK fazla mesaide! Başkanlara ceza, Fenerbahçe’ye uyarı, Beşiktaş’a sevk

Genel kurulun yüzde 10 borçlanma yetkisine tırpan: Genel kurulun, bütçenin yüzde 10’unu aşan borçlanmalarda yönetim kuruluna yetki vermesine dair hüküm de değiştirilecek. Söz konusu yetki şu şekilde değiştirildi: ‘Tüzüğün 54. Maddesi hükümleri gereğince Yönetim Kurulu’na yatırım, harcama ve borçlanma yetkisi vermek’… 54. madde ise şu ifadeleri içeriyor: “Kulübün borçlanmasına ve ek bütçeye ilişkin sınırlama ve uygulamalar, 7405 Sayılı Kanun ve mevzuatı kapsamında belirlenen hükümler doğrultusunda tatbik edilir.”

Borç hesabına enflasyon ve kur ayarı: Yeni tüzüğe göre yönetim, yeni bütçenin kabulüne kadar geçen sürede, her ay bir önceki yıl gider bütçesinin 1/12 (on ikide bir)’si oranında, enflasyon ve kur etkileri hariç olmak üzere, gider yapabilir. Denk bütçe esas olacak. Bütçe dışı harcama yapılmaması esas olacak. Ama ek gelirlerle sağlanırsa ek harcama yapılabilecek. Enflasyon ve kur artışları borçlanma hesabında dikkate alınmayacak. Ama aynı şekilde bu iki kalemdeki düşüşler de yönetime ilave borçlanma limitleri oluşturmayacak. Yeni kanun öncesi yapılan her türlü borç ve faizinin yüzde 50’si kanunun yürülüğe girdiği tarihten itibaren 10 yıl boyunca tabi olmayacak. Yönetim gelir ve gider bütçesinde kalemler arasında aktarma yapabilecek.

Championship'te Ozan 'Tufan'ı esiyor!Championship’te Ozan ‘Tufan’ı esiyor!

Spor tesisi alım ve yapımında borç muafiyeti: Spor tesisi alımı, yapımı, bakımı veya onarımı için yapılacak harcamalar borçlanma sınırlarının dışında tutulacak. Satın alınacak taşınmazlar SPK mezvuatına tabi olacak. Yöneticilere, eşleri ve üçüncü dereceye kadar hısımlarına, çalışanlarına ve yöneticilerin yüzde 5 ve daha fazla pay sahibi olduğu şirketlere hak ve alacaklar devredilemeyecek. Aynı çerçevede söz konusu kişilere borç verilemeyecek; bu kişiler lehine rehin, kefalet, ipotek veya diğer bir teminat sağlanayacak, sorumluluk yüklenemeyecek ve bunların borçları devralınamayacak.

Yöneticilere ve yakınlarına kısıtlamalar: Yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyeleri, kulüpten herhangi bir şekilde borç alamayacak. Başkan ve yöneticiler mevzuat, tüzük ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kasıt veya ihmalle ihlal ettikleri takdirde kulüp ve alacaklılara karşı verdikleri zararlardan müteselsilen (zincirleme şekilde) sorumlu olacak.

Beşiktaş'tan devlete ve TFF'ye çağrı: Transferlerdeki sponsorları inceleyinBeşiktaş’tan devlete ve TFF’ye çağrı: Transferlerdeki sponsorları inceleyin

Yönetime ‘harcama, devret’ denilecek: Yönetimin, gelir sağlayıcı anlaşmalar görev sürelerinden uzun olsa bile bu gelirleri, genel kurul tarafından kabul edilen bütçeye uygun olarak harcayabilir hükmü de şu şekilde değişecek: “Mevcut yönetim kurulu, olağan görev süresinin bitiminden sonra doğacak ya da vadesi gelecek gelir ve alacaklarını 7405 Sayılı Kanun ve mevzuatı kapsamında devredebilir” Yani yönetime “harcama, devret” denilecek.

10Haber bültenine üye olun, gündem özeti her sabah mailinize gelsin.